©2015_2023 EYECON Ltd.

SHIRITSU EBISU CHUGAKU

KINPACHI

Art Direction & Design:Takao Masumoto