SHIRITSU EBISU CHUGAKU

KINPACHI

Art Direction & Design:Takao Masumoto

Category
Music Artwork