SHIRITSU EBISU CHUGAKU

NATSU DAZE JOHNNY

Art Direction & Design:Takao Masumoto