SHIRITSU EBISU CHUGAKU

BUTTERFLY EFFECT

Art Direction & Design:Takao Masumoto